CropTracer Traceability

 

Traceability vormt de rode draad in het CropTracer platform. Tijdens de oogst van het product worden de eerste barcodes aangemaakt die vervolgens door de gehele keten gebruikt worden. Zodoende is vanaf de oogst bekend op welk perceel het gewas gestaan heeft, op welke datum geoogst is, welke middelen gebruikt zijn en welke behandelingen het gewas voor oogst ondergaan heeft.

 

Iedere partij in de keten voegt met CropTracer data aan de barcodes toe, denk hierbij aan verpakkingdata, kwaliteit, sorteringen, bewaar- en transport temperaturen en nog veel meer.

 

De veiligheid van ons voedsel wordt op deze wijze gewaarborgd. Op het moment van issues en/of recalls kan direct herleid worden welke partij in de keten hiervoor verantwoordelijk is.

Traceability is een van de sleutel functionaliteiten in ons CropTracer platform, de volgende data is direct inzichtelijk nadat de CropTracer barcode gescanned wordt:

 

Grower:  Welk teeltbedrijf heeft het gewas geteelt, wie is de teler en op welke datum heeft de oogst plaatsgevonden

 

Packing: Welke marktpartij heeft het product verpakt, op welke dag is het product verpakt en aan welk batch nummer is het product gekoppeld

 

Dispatch: Welk dispatch nummer heeft de marktpartij gebruikt, op welke pallet heeft de verpakking gestaan en wat is de verzend datum 

 

Shipment:  Onder welke verzend nummer is het product verzonden, op welke datum heeft de verzending plaatsgevonden, wie heeft het product getransporteerd, wie was de verpakker en wat was de verwachtte ontvangst datum

 

Transportation:  Welk ransport bedrijf heeft het product daadwerkelijk getransporteerd, wat was zijn vertrek dag, onder welk tracking nummer heeft dat plaatsgevonden, waar is het transport vertrokken en wie is de ontvangende partij 

 

Wholesaler:  Op welke datum is de zending bij de groothandel / supermarkt aangekomen, welke kwaliteit hebben de verschillende ketenpartijen hieraan gegeven en op welke datume is het op voorraad gelegd.

 

Telen
Oogsten
Verpakken
Transporteren
Groothandel
Traceability

Heeft u een vraag?

Top